1991

Konsten i landet

1988

Porträtt I–VII Intervjuer Monologer

1987

Lektioner I–VI Människor jag äger I–VII

1982

Teaterpjäs för två personer

1980

Det svenska folket och herr-konsten

Marie-Louise Ekman

Texter i urval / Selected writings